به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، جلسه هماهنگی برگزاری دوره آموزشی اصلاح الگوی تولید علوفه و ارتقای بهره وری آب و خاک استان در محل دفتر مدیر حوزه ریاست سازمان برگزار شد.

معاون تولیدات گیاهی سازمان در ابتدا با اشاره به ضرورت برگزاری دوره های آموزشی به منظور استفاده بهینه از منابع آب و خاک در استان، گفت: ما در استان به دنبال استفاده از تولیدات زراعی بومی با تاکید بر ارزش افزوده و ارتقای بهره وری هستیم.

محمدرضا اکبری ضرورت جایگزینیخوراک دام را مورد تاکید قرار داد و افزود: در همین راستا به دنبال برگزاری دوره آموزشی به منظور تبیین این موضوع و استفاده از یافته های علمی ترویجی در جهت تامین خوراک دام و با حضورمسئولین وزارتی و بهره برداران مجرب در استان هستیم.

در ادامه هریک از اعضا به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود به منظور برگزاری هر چه بهتر دوره آموزشی پرداختند.

شایان ذکر است دوره آموزشی روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در محل سالن جلسات سازمان برگزار خواهد شد.