به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: با شروع فصل برداشت گندم و جو در استان عملیات خرید بذر این محصولات نیز در خراسان جنوبی آغاز شده است.

احمد نژاد افزود: تاکنون گندم رقم پیشگام ۴۰ تن، گندم رقم برزگر ۷۳ تن و جو رقم یوسف ۱۸ تن از کشاورزان خریداری شده است.

وی گفت: خریداری بذر گندم و جو از کشاورزان استان تا پایان تیر ادامه دارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان افزود: بذرهای خریداری شده در سایت بوجاری این شرکت نگهداری و پس از بوجاری کردن، لیبل زدن و درج خلوص محصول، اول مهر برای کشت به کشاورزان تحویل می شود .