به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی، صبح امروز شنبه 29 تیرماه سال جاری، معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور به منظور بررسی و بازدید از چندین پروژه کشاورزی، وارد استان خراسان جنوبی شدند.

در جریان سفر مهندس اکبری معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی و مهندس اورنگی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور به استان خراسان جنوبی برنامه هایی همچون دیدار با استاندار خراسان جنوبی، بازدید از منطقه ویژه اقتصادی به منظور تعیین تکلیف و بررسی مسائل و مشکلات تملک اراضی منطقه ویژه اقتصادی، بازدید از پروژه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی حسین آباد سادات بیرجند به مساحت 44 هکتار به نحوی که 450 قطعه قبل از اجرا به 60 قطعه بعد از اجرا تبدیل گردیده است و در ضمن، اعتبار هزینه شده برای اجرای پروژه مبلغ 7 هزار میلیون ریال، که مبلغ 6 هزار میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی و 1000 میلیون ریال سهم آورده بهره برداران می باشد، در دستور کار قرار دارد.

همچنین بازدید از پروژه آبیاری تحت فشار روستای گیو شهرستان خوسف به مساحت 106 هکتار و حضور در جلسات تخصصی به منظور بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی استان از مهمترین برنامه های این سفر خواهد بود.