به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، وحید ضیائیان احمدی با اشاره به اینکه یک سال آبی در ایران از اول مهر شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه می‌یابد، گفت: ۶۲۴ هکتار سامانه آبیاری نوین در سال آبی گذشته (۹۸ - ۹۷) با اعتبارات دولتی و خودیاری مردم در شهرستان درمیان اجرا شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان افزود: از این مقدار ۴۱۰ هکتار آبیاری کم فشار و ۲۱۴ هکتار آبیاری تحت فشار است.

وی اظهار داشت: همچنین از سال ۱۳۸۷ تاکنون در این شهرستان ۲ هزار و ۱۲۰ هکتار سامانه آبیاری نوین اجرا شده‌ که از این مقدار یک هزار و ۱۰۰ هکتار آبیاری کم فشار و یک هزار و ۲۰ هکتار آبیاری تحت فشار  است.

وی بیان کرد: مطالعات اولیه اجرای سامانه‌های آبیاری نوین در سطح یک هزار و ۸۵۳ هکتار در شهرستان درمیان با اعتبار دولتی ۳۶۵ میلیون تومان انجام شده و در اولویت تامین اعتبار برای اجرای طرح قرار گرفته است.

ضیائیان احمدی تشریح کرد: تاکنون در ۵۰ درصد اراضی شهرستان درمیان مطالعات و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری انجام شده است.