به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، وزیر جهاد کشاورزی در این بازدید گفت: مجتمع گلخانه ای محمدیه شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی، با اشاره به کاهش ۱۰ برابری مصرف در ایجاد گلخانه ها، گفت: گلخانه ها باعث ایجاد اشتغال قابل توجه و تولید با کیفیت  محصولات کشاورزی در خارج از فصل می باشد و به ثروت ملی کمک می‌کند.

محمود حجتی با بیان اینکه توسعه صادرات و ارزآوری از مزایای ایجاد گلخانه هاست، افزود: توسعه گلخانه ها در استانها، از اهداف و سیاست‌های وزارت جهاد می باشد و نباید نسبت به اهمیت ایجاد و توسعه آنها غفلت نمود.