به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی روز دوشنبه (15مهرماه) همزمان با روز ملی روستا و عشایر، مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی و تنی چند از مقامات کشوری به استان خراسان جنوبی سفر خواهند کرد.

 در این سفر معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی به همراه جمعی از وزرا و استانداران کشور به مناسبت روز ملی روستا و عشایر به خراسان جنوبی سفر و از  بسیاری از پروژه‌های جهاد کشاورزی بازدید بعمل خواهند آورد.

بازدید از استخر دو منظوره پرورش ماهی، بازدید از سایت الگویی تولید محصول سالم زرشک و باغات زرشک، افتتاح واحد فرآوری و بسته بندی زرشک تعاونی روستایی شهید رجایی، بازدید از باغات عناب زرشک و آبیاری تحت فشار، رونمایی از دو رقم ژنوتیپ عناب، بازدید و افتتاح گلخانه در مجتمع گلخانه ای و همچنین شرکت در همایش ملی روز روستا وعشایر از مهم‌ترین برنامه های سفر مهندس محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه به استان خراسان جنوبی خواهد بود.