به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی صبح امروز گفت: با عنایت به گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، این سازمان در جشنواره شهید رجایی سال 97 درگروه زیربنایی و تولیدی استان مقام نخست را در بین 49 دستگاه اجرایی استان کسب کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: همچنین این سازمان ارزیابی در شاخص های اختصاصی و عمومی، حائز رتبه دوم استان شده است که این مقام در راستای ارزیابی دستگاه های اجرایی استان در سال 97 مبنی بر اظهار رضایت از عملکرد سازمان در ارتباط با خدمت رسانی مطلوب به بهره برداران کشاورزی استان صورت گرفته است.

قوسی به کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و عنوان کرد: همکاران پر تلاش سازمان با بهره گیری از تخصص، خرد جمعی و پشتکار خود کارهای بزرگی که بر عهده آن ها می باشد را با نهایت دقت و ظرافت انجام می دهند.

وی بیان کرد: این ارزیابی ها به افزایش بهره ورری و خدمت به جامعه هدف کمک شایانی می کند.

وی اظهار داشت: کسب این موفقیت را حاصل عملکرد مطلوب، شایسته و موثر همه همکاران عزیزم می دانم که به صورت شبانه روزی در راستای اهداف سازمانی و خدمت به جامعه بزرگ کشاورزی تلاش بی وقفه می نمایند 

لازم به ذکر است که در عملکرد دستگاه های اجرایی، شاخص های مختلفی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد که در نهایت بر اساس نتیجه بدست آمده، برترین ها مشخص می گردد که در سال 97 سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، توانست حائز این عناوین گردد