به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی گفت: سطح زیرکشت گلخانه‌های استان در زمان حاضر ۶۷ هکتار می باشد.

 رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۲ هزار نفر غیرمستقیم در گلخانه‌های استان مشغول به فعالیت هستند.

وی بیان کرد: در ستاد گلخانه‌های استان تاکنون ۵۴۳ هکتار اراضی شناسایی و مکان یابی شده و ۲۰۰ هکتار نیز در حال بررسی است. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با محوریت بررسی وضعیت گلخانه‌های استان به تازگی و به ریاست استاندار خراسان جنوبی تشکیل جلسه داده  و به نتایج خوبی برای شتاب بخشی به روند اجرای این طرح بزرگ در استان رسیده است.

بر این اساس ایجاد شرکت‌های مشاوره‌ای در زمینه توسعه گلخانه‌ای از مواردی است که در این استان توصیه می‌شود و می‌توان از تجربیات و توان استان‌های موفق در کشت‌های گلخانه‌ای بهره گرفت تا این هدف مهم و موثر در روند توسعه همه جانبه استان هرچه زودتر و بهتر محقق شود. فعال شدن گمرک تخصصی محصولات کشاورزی در استان  از دیگر برنامه‌های اولویت دار مدیریت استان است که با تحقق آن و توسعه خطوط پروازی، صادرات محصولات گلخانه‌ای نیز به صورت مستقیم از بیرجند به استان‌ها و کشورهای مختلف انجام خواهد شد.