به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی  خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی از برگزاری همایش ملی «پنبه» در شهرستان بشرویه خبر داد و گفت: خراسان‌جنوبی یکی از استان‌های پیشرو در بحث کشت پنبه است به‌طوری که عملکرد پنبه حدود 2.5 تن در هکتار است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان‌جنوبی تولیدکننده بذر پنبه کشور است، افزود: همایش ملی «پنبه» استان خراسان‌جنوبی طی روزهای 15 و 16 دی‌ماه در شهرستان بشرویه برگزار خواهد شد.