به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند از برداشت بیش از 3200 تن ذرت علوفه ای در سال جاری خبر داد و گفت: این میزان از 70 هکتارسطح زیر کشت ذرت علوفه ای در شهرستان بیرجند برداشت گردیده است.

محمدعلی محمدی با بیان اینکه  برداشت ذرت علوفه ای با سه دستگاه چاپر انجام گردیده است، افزود: زمان کاشت ذرت دراین شهرستان هرساله از نیمه اول مهرماه شروع ودرنیمه اول آبان برداشت محصول انجام می گردد.

وی تصریح کرد: کشت این گیاه به صورت مکانیزه باروش آبیاری نوین (تیپ) انجام گردیده که در مصرف آب صرفه جویی قابل توجهی صورت گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند بیان کرد:  میانگین برداشت ذرت دراین شهرستان ازهر هکتار حدود 45 تن می باشد که پس از برداشت درخارج از فصل در بخش  خوراک دام مورد استفاده قرار  میگردد.

محمدی تاکید کرد: باتوجه به شروع فصل زراعی، کشاورزان عزیز حتما نسبت به بیمه نمودن محصولات کشاورزی خود اقدام نمایند و امسال مشوق های خوبی برای بیمه محصولات زراعی (زرشک ،زعفران،گندم وجو) با پرداخت غرامت بالا برای بهره برداران دراین شهرستان در نظرگرفته شده است.

 وی افزود: به منظور رفاه حال کشاورزان عزیز و تسهیل امور با تدابیری که اندیشیده شده، نماینده ای از صندوق بیمه محصولات کشاورزی تاپایان فصل زراعی دراین مدیریت مستقر می باشد تا کلیه امور مربوط به این امر درکمترین زمان ممکن برای کشاورزان  انجام گردد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند بیان کرد: کشاورزان علاوه بر انجام امور خود به صورت حضوری، می توانند  به سامانه  اینترنتی (پست بیمه) به آدرس www.post-sbk.lr مراجعه کنند و نسبت به بیمه نمودن محصولات خود اقدام نمایند.