به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان از اجرای ۴۶۲ پروژه سیستم های آبیاری نوین با اعتبار ۵۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در استان طی سال گذشته خبرداد و گفت : اعتبارات تملک دارایی و اعتبارات بانکی دو نوع اعتبار برای حمایت‌های مالی از بهره برداران بخش کشاورزی است.

غلامرضا قوسی با بیان اینکه اعتبار مصوب سازمان جهاد کشاورزی در سال گذشته در حوزه اعتبارات تملک دارایی ۱۶۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۷ حدود ۴۶ درصد رشد داشته است، افزود: اعتبارات تخصیصی سال گذشته نسبت به سال ۹۷ حدود ۷۰ درصد نیز رشد داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیشترین درصد رشد اعتبارات مربوط به پروژه‌های سیستم‌های نوین آبیاری، مرمت و بازسازی قنوات و تکمیل مجتمع‌های دامداری و گلخانه‌ای بوده است، گفت: سیستم‌های نوین آبیاری در سال گذشته تعداد ۴۶۲ پروژه با مبلغ ۵۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و سه هزار نفر اشتغال موقت و یک هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال ثابت بوده است.

وی با بیان اینکه ۲۵۶ پروژه مرمت و بازسازی قنوات نیز در سال گذشته داشته ایم، عنوان کرد: در این حوزه یک هزار و ۲۲۷ نفر اشتغال موقت و یک هزار و ۱۰۰ نفر اشتغال ثابت داشته ایم.

قوسی با اشاره به اینکه ۱۸ پروژه مجتمع‌های تولیدی با اعتبار سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز در سال گذشته احداث و تکمیل شده است، بیان کرد: در این حوزه ۹۰ نفز اشتغال موقت و ۲۰۰ نفر اشتغال ثابت داشته ایم.

وی با بیان اینکه مجموع پروژه‌های آب و خاک ۸۴۳ پروژه به مبلغ ۱۰۹ میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: ۲۱۸ میلیارد تومان تسهیلات برای دو هزار و ۵۰۰ طرح نیز پرداخت شده بیشترین پرداخت‌ها برای طرح‌های توسعه گلخانه‌ای بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال گذشته از مجموع اعتبارات تملک و تسهیلات پرداختی یک هزار و ۱۵۰ شغل دائم و هشت هزار و ۹۰۰ نفر تثبیت شغل ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه برای احداث مجتمع باید ابتدا بستر و زیرساخت‌ها فراهم شود، افزود: ۹۲۸ هکتار امکان سنجی در سطح شهرستان‌ها انجام شده که برای ۷۲۴ هکتار مجوز تخصیص صادر شده است.