به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان با بیان اینکه خریدگندم از کشاورزان از اواخر اردیبهشت ماه آغاز می‌شود، بیان کرد: سه انبار ملکی شرکت غله و ۱۵ مرکز شرکت زیر مجموعه سازمان تعاون روستایی این محصول را از کشاورزان خریداری خواهند کرد.

محمدرضا اکبری افزود: سال گذشته مطالبات کشاورزان را با کمترین بازه زمانی پرداخت شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهارکرد: نرخ خرید گندم در ابتدای سال دو هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد که با رایزنی‌های مختلف به دو هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.