به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان در نشست مدیران این سازمان به منظور تبیین سیاست های جهش تولید، گفت: امسال با توجه به نامگذاری عنوان سال به نام جهش تولید تدوین این سند در زیر بخش های مختلف اهمیت زیادی دارد.

محمد حسین اکبری به نامه اخیر رییس جمهور به وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: در همین راستا سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی طی جلسات کارشناسی مختلف نسبت به تعیین و اجرایی نمودن بند های مختلف دستور رئیس جمهور اقدامات لازم را انجام داده است.

وی اظهار داشت: نگاه جدی دولت به بخش کشاورزی نشان از عزم مسئولین در جهش تولید و ایجاد اشتغال پویا در سطح کشور دارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تاکید به استفاده از همه ظرفیت های بخش کشاورزی به منظور رونق بیش از پیش تولید در جهت جهش تولید استان، بیان کرد: پروژه های ارزشمند و بزرگ بومی در سطح استان از جمله هاب شتر، نهضت گلخانه‌ای ونیز پروژه‌های آبیاری نوین از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد.

اکبری عنوان کرد: امیدواریم با همراهی جامعه بزرگ کشاورزی استان بتوانیم در راستای معرفی و استفاده از ارزش افزوده بخش کشاورزی در راستای ارتقا کشاورزی خراسان جنوبی گامهای مهمی برداریم.