به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رییس سازمان گفت: خرید تضمینی گندم و جو امسال با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی انجام می‌شود و هرگونه خروج گندم بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی و شرکت غله از استان ممنوع است.

غلامرضا قوسی افزود: برای نظارت بر امر خرید تضمینی گندم و ممنوعیت خروج گندم از استان گشت ویژه با همکاری مشترک برخی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: با توجه به نزول باران در ماه‌های گذشته امسال شاهد رونق و افزایش سطح زیر کشت گندم، جو و محصولات جالیزی دیم بودیم و کشت حبوبات نیز برای نخستین بار در استان به صورت دیم انجام شد.

قوسی بیان کرد: همه ساله خرید جو و گندم در استان با همکاری شرکت پشتیبان امور دام و سازمان تعاون روستایی انجام می‌شود.