به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان در جلسه ستاد آبیاری تحت فشارگفت: ستاد آبیاری تحت فشار سازمان موضوعاتی را در دستور کار قرار می دهد که طبق دستورالعمل های اجرایی انجام نمی گردد.

غلامرضا قوسی افزود: بسیاری از اموری که با مشکلی مواجه می شوند و طبق دستورالعمل های اجرایی سیستم های نوین آبیاری پیاده نمی شود در این جلسه مورد بررسی قرار میگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۸ تا پایان سال گذشته ۴۷۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم های نوین آبیاری مجهز شدند.

وی با بیان اینکه در اجرای سیستم های نوین آبیاری در سال گذشته رتبه ششم کشوری را کسب کردیم عنوان کرد: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۵۰۰ هکتار از اراضی استان به سیستم های نوین آبیاری مجهز گردیده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه این سازمان توان اجرای سالانه ۱۰ هزار هکتار  سیستم های نوین آبیاری را در سطح استان دارد اظهار داشت: از شروع طرح در سال ۷6 _۷5  تا کنون ۲۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم های نوین آبیاری مجهز گردیده اند.