به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رییس سازمان گفت: تشکل‌های بخش کشاورزی استان خرید و ذخیره‌سازی نهاده‌های دامی را در زمان مناسب و باتوجه به نوع و تعداد دام انجام دهند.

غلامرضا قوسی با اشاره به لزوم تقویت بیش از پیش تشکل های بخش کشاورزی در استان و با بیان اینکه پتانسیل‌های لازم برای تامین نقدینگی تشکل‌ها فراهم است، اظهار داشت: تشکل‌ها بخش کشاورزی استان  قبل از هر اقدامی پیش بینی لازم را در باره وضعیت استان و تامین نهاده‌های مورد نیاز داشته باشند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به بحث تامین نهاده سایرماکیان اشاره کرد و افزود: رشد ویژه صنایع مرتبط با سایر ماکیان به ویژه شتر مرغ در استان در چند سال اخیر ما را برآن داشت تا با کمک به راه­اندازی زیرساخت های مناسب صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله کشتارگاه، تنظیم سند توسعه شترمرغ و کمک به راه اندازی تشکل­های مرتبط در جهت ساماندهی این امر اقدامات مناسبی انجام شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در خصوص سایر ماکیان دارای پروانه بهره برداری امکان تامین نهاده به صورت دوره ای و ماهیانه وجود دارد.

قوسی با اشاره به ورود واحدهای سایر ماکیان به سامانه بازارگاه در آینده ای نزدیک افزود: بر این اساس از واحدهای دارای پروانه تاسیس و یا بدون پروانه می­خواهیم به منظور استفاده از خدمات دولتی نسبت به اخذ پروانه بهره برداری خود اقدام نمایند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به استفاده گاوداران شیری از خدمات سامانه بازارگاه در آینده نزدیک تصریح کرد: درباره سایر واحدهای صنعتی اعم از پرواری و داشتی، آمارها در حال جمع‌آوری است که به زودی در قالب سامانه بازارگاه بر اساس واحدهای فعال، نهاده‌های مورد نیاز توزیع خواهد شد.