به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، رییس سازمان با بیان اینکه سیستم کشاورزی قراردادی را می‌توان به عنوان یک مشارکت بین بخش های مختلف زنجیره تولید در نظر گرفت که تولیدکنندگان بخش کشاورزی مهمترین رکن آن را تشکیل می‌دهند گفت: این الگوی کشاورزی ظرفیت خوبی برای توسعه کشاورزی در کشورهای در حال توسعه دارد و تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه نیز نشان دهنده عملکرد مثبت آن است.

غلامرضا قوسی برقراری ارتباط و اتصال پایدار بین بنگاه های خرد و کوچک محلی با پشتیبان ها را یکی از اهداف طرح کشاورزی مبتنی بر قرارداد در کسب و کارهای خرد بخش کشاورزی برشمرد و افزود: ایجاد نهادهای واسط تخصصی برای انتقال دانش فنی و استانداردها و همچنین ایجاد امنیت شغلی برای بهره برداران خرد بخش کشاورزی و بنگاه های فعال در کل زنجیره ی ارزش از دیگر اهداف این طرح می باشد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: توسعه بخش کشاورزی به منظور افزایش بهره وری تولید کمی و کیفی محصولات یکی از بهترین و موثرترین اهداف این طرح می باشد.

قوسی اظهار داشت: جهت دهی درست و به موقع منابع مالی به بخش تولید و رونق واحدهای صنعتی و تولیدی و صادراتی کمک شایانی به اجرای این طرح مینماید.