به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر حفظ نباتات سازمان گفت: رزمایش کنترل و مبارزه با بیماری زنگ جارویی زرشک در استان برگزار گردید.مهندس مهدی یوسفی در این زمینه اظهار داشت: با توجه به مساعد شدن شرایط آب و هوایی برای فعالیت و گسترش بیماری زنگ جارویی زرشک و بنا بر بازدید کارشناسان شبکه مراقبت و پیش آگاهی شهرستان مبنی بر ظهور علائم بیماری در اکثر باغات بخش قهستان و قسمت هایی از دهستان درمیان ، رزمایش کنترل و مبارزه با این بیماری با مشارکت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان و بنیاد علوی در روستای آنیک از توابع بخش قهستان آغاز و تا انجام عملیات مبارزه شیمیایی در سایر روستاهای آلوده ادامه خواهد داشت