به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان فردوس گفت: اولین مرحله ورق های ژئوممبران جهت اجرای طرح مخزن ذخیره آب قنات بلده درسطح ۹۲۶۰مترمربع به مبلغ یک میلیاردتومان از محل اعتبارات استانی خریداری شده است

موسی سلیمانی افزود: سطح ورق موردنیاز جهت تکمیل استخر قنات بلده ۷۵۰۰۰متر مربع پیش بینی شده که پیگیر تامین اعتبار جهت خرید این سطح هستیم.