به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه از برگزاری کارگاه آموزش حوله بافی ویژه اعضای صندوق های اعتباری خرد زنان روستائی مود با رویکرد تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با معضلات اجتماعی خبر داد و گفت: اولین جلسه توجیهی کلاس آموزش حوله بافی با رویکرد اشتغال خانگی و تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با بدترین معضلات اجتماعی (بیکاری ،اعتیاد) در محل خانه برک مود با همکاری معاونت صنایع دستی شهرستان و با مربی گری یکی از اعضای کانون  جوانان روستایی بخش و عضو صندوق اعتبارات خردزنان کارآفرین مود و اداره ترویج و آموزش کشاورزی سربیشه آغاز گردید .

مریم جوادی بایگی افزود: این دوره آموزشی تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت و 12 نفر از بانوان روستایی متقاضی شهر مود حوله بافی را آموزش خواهند دید.

وی اظهار داشت: با هماهنگی مدیرعامل صندوق اعتباری خرد زنان روستایی مود با فنی و حرفه ای شهرستان در پایان دوره از فراگیران آزمون  بعمل آمده و قبول شدگان گواهینامه فنی حرفه ای دریافت خواهند کرد.