به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رییس سازمان با اشاره به خشکسالی و کمبود علوفه خشبی در استان گفت: بیش از ۹۰۰ تن علوفه خشبی در استان مورد نیاز است اما حدود ۵۰۰ تن تولید داریم.

غلامرضا قوسی اظهار کرد: با توجه به محدودیت ها به دنبال افزایش تولید و افزایش عملکرد در واحد سطح و ارتقاء بهره وری در بخش کشاورزی بوده ایم.

وی ادامه داد: از جمله برنامه ها می توان به توجه به کشت نشایی، ارقام زراعی مقاوم به تنش های محیطی و خشکسالی، کشت گلخانه ای، افزایش علم جامعه هدف، جایگزینی باغات فرسوده و کم بازده، تکمیل زیر ساخت گلخانه ایی و واحدهای دامپروری اشاره کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در زمینه واحدهای دامپروری بیان کرد: ۲۹ واحد با ظرفیت ۲ هزار و ۱۴۵ راس دام، زیرساخت های آن دیده شده تا در صورت وجود علاقه مندان به آنها واگذار شود.

به گفتۀ وی در بخش مجمتع های گلخانه ای در راستای نهضت گلخانه ای نیز هزار و ۷۸۴ هکتار شناسایی که از این مقدار هزار و ۵۲ هکتار مطالعات آن کامل انجام شده است و تاکنون ۴۰ تا ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

قوسی افزود: ۶ مجتمع گلخانه ای در شهرستان های بیرجند، خوسف، سربیشه، سرایان، زیرکوه و نهبندان با ۷۵ درصد پشرفت فیزیکی اجرایی شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در زمنیه کمبود علوفه نیز بیان کرد: دو نوع علوفه داریم که شامل خشبی و کنسانتره می شود که کنسانتره دولتی است و تاکنون به دلیل خشکسالی استان رایزنی هایی انجام شده که سهمیه استان از ۹ هزار تن در اسفند سال ۹۹ به ۲۲ هزار تن در این مدت زمان سال ۱۴۰۰ رسیده است.

وی گفت: همچنین در بخش علوفه خشبی مشکل خشکسالی کشوری است و به همین دلیل با افزایش قیمت روبه رو بوده اند چرا که کشت استان حدود ۵۰۰ تن است ولی نیاز استان بیش از حدود ۹۰۰ تن است که از دیگر استان ها باید وارد شود.

قوسی تصریح کرد: در همین راستا رایزنی شده است که تعاونی و تشکل ها خود وارد کننده باشند و از آنجایی که کشت گیاهان نباتی در بهار انجام می شود و ۱۹ درصد سطح زیرکشت افزایش داشته با برداشت آن مشکل دامپروران تاحدود زیادی مرتفع خواهد شد.