به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان گفت: برای اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی، دولت ۸۵ درصد از کل هزینه‌های اجرایی را پرداخت می‌کند.

اکبر محمدی افزود: خرده مالکی یکی از موانع اجرای طرح‌های یکپارچه سازی اراضی است که برای رهایی از این موضوع، سازمان جهاد کشاورزی مشوق‌هایی برای کشاورزان در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: اگر کشاورزان در قالب نظام بهره برداری معین مانند شرکت‌های تعاونی و تعاونی‌های تولید، تقاضای اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل‌های کشاورزی را داشته باشند، ۸۵ درصد از کل هزینه‌های اجرایی طرح توسط دولت پرداخت می‌شود و تنها ۱۵ درصد هزینه‌های اجرایی آورده کشاورزان است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: کشاورزانی که در منابع آبی مختلف قرار داشته و زمین هایشان یکپارچه نیست، می توانند با تشکیل نظام بهره برداری یا تعاونی تولید کوچک ۸۵ درصد از کل هزینه‌های اجرایی طرح تشکیل و یکپارچه سازی اراضی را از دولت به صورت بلاعوض دریافت کنند.

محمدی تصریح کرد: بعد از تشکیل نظام بهره برداری مشترک، تمام عملیات کشاورزی و مدیریت صحیح منطقه در منابع آبی انجام می‌شود که نقشه کاداستر برای رفع اختلاف و بهره برداری یکسان تهیه می‌شود.