به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر حفظ نباتات سازمان از برگزاری جلسه برنامه ریزی ایستگاه های پیش آگاهی در استان خبر داد و گفت: جلسه برنامه ریزی ایستگاه های پیش آگاهی استان با حضور کارشناسان شبکه مراقبت و پیش اگاهی بخش دولتی و خصوصی برگزار گردید.

مهدی یوسفی افزود: برنامه ایستگاه ها بر اساس ابلاغ سازمان حفظ نباتات کشور در استانها اجرایی می گردد. در حال حاضر پروژه های اعتبار سنجی مدل پیش آگاهی پروانه چوبخوار پسته و دستورالعمل پایش و یادداشت برداری تهیه مدل پیش آگاهی کرم خراط، سوسک کرگدنی و سوسک شاخدار خرما در قالب 4 ایستگاه در استان در حال انجام می باشد.

وی اظهار داشت: پیش آگاهی بستر اصلی مدیریت تلفیقی آفات بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. با پیش آگاهی زمان مناسب برای اجرای هر یک از روشهای مناسب مبارزه با عوامل خسارتزای گیاهی تعیین می گردد. افزایش کارایی روشها، کاهش دفعات اعمال روشهای مبارزه و متعاقبا کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و همچنین کاهش دفعات سمپاشی و حرکت در مسیر تامین امنیت و سلامت غذایی جامعه از اهداف مهم پیش آگاهی می باشد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: در همین راستا تمام شهرستانهای استان مجهز به دستگاههای دیتالاگر می باشند. کارشناسان محترم شبکه های مراقبت و پیش آگاهی در سطح استان با استفاده از داده های دما و رطوبت در شرایط باغ و مزرعه و تحلیل وضعیت آفات کلیدی و مهم بر اساس دستورالعملهای پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور برنامه ریزی لازم جهت اجرای مدیریت تلفیقی آفات را انجام می دهند.