به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان درمیان گفت: روستای فیزیک از همان ابتدا برای ذخیره آب قنات استخر خاکی غیر استانداردی وجود داشته است که در مرور زمان هم پر ازلای شده و از نظر شیب بندی، گریز و زهکش آب، بسیار هدررفت داشته است.

سیدمحسن نصیرایی افزود: با حضور بنیاد محترم علوی در سال 1400 بازسازی استخر خاکی قنات روستای فیزیک با اعتباری حدود 400 میلیون ریال انجام شده است.حجم این استخر270 متر مکعب است و درقبل از بازسازی مهندسی این استخر فقط 20 خانوار می توانستند از این استخر خاکی جهت آبیاری باغات ومزارع بهره مند شود و با انجام این پروژه 45 خانوار بهره مفیدی خواهند برد.

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان درمیان اظهار داشت: در این پروژه نظارت های فنی و مهندسی و تایید نقشه ها و دستور کار اجرایی با مدیریت جهادکشاورزی بوده است و در مجموع پروژه با همت خود اهالی و بهره برداران در حال انجام و بهره برداری است.