به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، پیش از ظهر امروز یک شنبه (26دی1400)  رییس سازمان در نخستین جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی با بیان اینکه مردم و دستگاه‌های مرتبط با پروژه بهره برداری پروژه را تایید کنند گفت: قبل از افتتاح پروژه شخص مدیر بازدید و اگر کامل نباشد، به بهره برداری نرسد و در زمان مناسب افتتاح گردد.

دکترمهدی جعفری افزود: هر شهرستان معین یکی از دستگاه‌های خانواده کشاورزی استان شود، که مدیران ارشد آن دستگاه در آن شهرستان حضور و پاسخگویی داشته باشند.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تولیدات هر مرکز از طریق مدیریت‌های ترویج عرضه گردد، اظهار داشت: مراکز ترویج در اولویت هستند، چرا که آموزش نیروها و خدمات رسانی، با این مدیریت می‌باشد و در این راستا می بایست ارتباط مدیران با مزرعه باید بیشتر شود.