به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز دوشنبه (۴ بهمن ۱۴۰۰) جلسه بررسی وضعیت آرد ونان روستایی و عشایری در دفتر کار رییس سازمان جهادکشاورزی برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص شیوه بهتر و راحت تر توزیع آرد بین روستاییان و عشایر گفتگو و تصمیم گیری شد که پس از بررسی های بعمل آمده، برای حمایت از دستاوردهای روستاییان و عشایر، اقداماتی صورت خواهد گرفت.