به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، پیش ازظهر شنبه(16 بهمن ۱۴۰۰) جلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی باحضور رئیس سازمان و اعضای صندوق برگزار گردید.

در این جلسه طبق دستور کار، برای انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه رای گیری و این اعضا انتخاب شدند و همچنین برنامه سالیانه مجمع بررسی و به مشورت گذاشته شد.

دکترمهدی جعفری رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی بر پیشبرد برنامه های مجمع و صندوق تاکید ویژه کردند و برای توسعه بیشتر همکاری و هماهنگی اعضا را مهم برشمردند.