به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی، اولین جلسه کمیته ارتقاء بهره وری استان خراسان جنوبی با عنوان تبیین برنامه ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی در مورخ 8/12/1400 با حضور سرکارخانم دکتر میرزایی معاون محترم دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و مسئول دبیرخانه کمیته بهره وری وزرات جهاد کشاورزی، معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی  استان و دستگاههای تابعه برگزار شد .

محمدحسین اکبری معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به بند (الف) ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه گفت: اهداف و ضرورت توجه به مقوله بهره وری و اهتمام همکاران سازمانی و دستگاهای وابسته بر اجرای گامهای چرخه بهره وری بسیار مورد تاکید می باشد.

خانم دکتر میرزایی نیز از طریق ویدئو کنفرانس، توضیحات جامعی در خصوص مفهوم و شاخص های اندازه گیری بهره وری، لزوم بهره وری در بخش کشاورزی ارائه نمودند.

مسئول دبیرخانه بهره وری وزارت جهاد کشاورزی در مورد میزان کمی بهره وری در ایران  و مقایسه با سایر کشورهای دنیا، عوامل موثر و بازدارنده ارتقاء بهره وری در اقتصاد کشور فرآیند طی شده تا کنون برای تهیه برنامه های ارتقاء بهره وری و ابلاغ به استانها ، اهمیت و ضرورت اجرای به موقع برنامه ارتقاء بهره وری مطالبی را بیان نمود.

سپس اعضای جلسه سوالات و نقطه نظرات خود را مطرح نموده و در ادامه  به ابهامات و سوالات عنوان شده پاسخ داده شد و مقرر گردید پیشنهادات همه دستگاههای وابسته جمع بندی و ارسال شود.