به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، دکتر جعفری رئیس سازمان، صبح امروز شنبه (۲۱ اسفند) و پس از برگزاری جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان، برای بررسی نحوه توزیع، میزان موجودی و نظارت بر قیمت گذاری کالاهای اساسی به همراه گشت ویژه بازرسی وارد بازار شد و از نزدیک تمامی موارد مد نظر را نظارت و مورد بررسی کرد.