به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز چهارشنبه (17 فروردین) امام جمعه، اعضای شورای اسلامی و معتمدین شهر گزیک برای بیان مشکلات کشاورزی شهر و ارائه پیشنهادات و درخواست همکاری با رئیس سازمان دیدار و گفتگو کردند.

مبحث اصلی مطرح شده در این دیدار قنوات شهر گزیک بود که دکترجعفری رئیس سازمان جهادکشاورزی، دستور بررسی و پیگیری موضوع را به مدیر آب و خاک امور فنی مهندسی سازمان و مدیر شهرستان درمیان ابلاغ کردند