به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، در این جلسه دکتر جعفری با اشاره به نامگذاری سال یکی از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی را توسعه فعالیت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی اعلام نمود.

دکتر بهنگار در خصوص سامانه های شرکت دانش بنیان پرتو تاپ رایان در حوزه ی دامداری هوشمند، باغداری هوشمند و آبزی پروری هوشمند توضیحاتی را ارائه نمود.

در پایان دکتر جعفری از زحمات مهندس بهی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بابت هماهنگی این جلسه و همکاری در توسعه زیرساخت های ارتباطی تقدیر و تشکر کرد.