به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز چهارشنبه (۲۴ فروردین) چهارمین کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی با حضور اعضای این کارگروه تشکیل شد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی در خصوص این جلسه گفت: برای تسهیل در امور کشاورزان، تولید کنندگان و کلیه بهره برداران بخش کشاورزی مقرر شد کمیته تسهیلات سرمایه گذاری در شهرستان‌ها تشکیل گردد که طرح های مختلف برای سهولت در اجرا مورد بررسی قرار گیرد.

محمدحسین اکبری افزود: در کمیته تسهیل سرمایه گذاری شهرستانها به موضوعات مهمی نظیر  بررسی و معرفی طرح های تسهیلاتی، بررسی مشکلات طرح های تسهیلاتی معرفی شده به بانک و همچنین پایش طرح های مشکل دار (نیمه فعال غیر فعال و نیمه تمام) پرداخته خواهد شد.

وی اظهار داشت: تشکیل کمیته تسهیل سرمایه گذاری برای بررسی و رفع موانع با حضور فرماندار یا نماینده فرماندار و مسئولین شهرستان ها خواهد بود.