به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان گفت: توسعه کشاورزی پایدار استان درگرو تقویت تشکل‌های کشاورزی و در صدر آن نیازمند راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان است و خودکفایی و رسیدن به تولیدات پایدار با تحولات سازنده‌ای در همین مسیر امکان تحقق دارد.

مهدی جعفری افزود: بخش کشاورزی سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد در اشتغال‌زایی مردم از دیرباز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

وی اظهار داشت: کشاورزی پایدار نوعی از کشاورزی است که کیفیت زندگی نسل‌های فعلی و آینده را از طریق حفظ و بهبود فرآیندهای اکولوژیکی که زندگی به آن  وابسته است را بهبود می‌بخشد.  

وی ادامه داد: یکی از اهداف اساسی توسعه کشاورزی پایدار، ایجاد درآمد و اشتغال در نواحی روستایی در جهت افزایش رفاه و کاهش فقر روستاییان است که باید موردتوجه قرار گیرد.

 رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم تقویت تشکل‌های کشاورزی در جهت توسعه پایدار بخش در استان می‌گوید: توسعه کشاورزی قراردادی و حمایت از  زنجیره‌ها به ثبات و پایداری تولید کمک می‌کند و ارزش‌افزوده بالاتری را برای فعالان  این بخش ایجاد می‌کند.

مهدی جعفری با بیان اینکه توسعه کشاورزی پایدار درگرو تقویت تشکل‌های کشاورزی است، می‌افزاید : گسترش نظام خرده دهقانی و نداشتن اطلاعات کامل بهره‌برداران استان به‌منظور استفاده از تکنولوژی‌های نوین، موجب کاهش بهره‌وری تولیدات کشاورزی شده است.

وی بیان می‌کند: باید بخش کشاورزی در قالب نظام‌های بهره‌برداری شرکت‌های تعاونی تولید، سهامی و زراعی، کشت و صنعت در قالب تجمیع و یکپارچه‌سازی زمین‌ها و اجرای شیوه‌های نوین الگوی کشت برای دستیابی به تولیدات پایدار هدایت شود.