به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان اظهارکرد: با توجه به اقدام مردم برای خرید گوشت مرغ، قرار شد که مرغ گرمی که در نوبت توزیع عصر قرار داشت، هم اکنون در سطح بازار توزیع شود و تا عصر ۸۰ تن گوشت مرغ وارد بازار خواهد شد.

مهدی جعفری افزود: همچنین به میزان قابل توجهی مرغ منجمد ذخیره سازی شده که دستور دادیم تا جایی که بازار کشش دارد، این مرغ ها توزیع شود که هم اکنون هم ماشین های حمل در حال بارگیری هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تاکید کرد: خوشبختانه هیچ گونه کمبود گوشت مرغی در استان وجود ندارد ولی ممکن است مردم به دلیل ولع در خرید، صف تشکیل دهند.