به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رييس سازمان در گفتگو با برنامه "ميز خبر" راديو خراسان جنوبي گفت: براي اولين بار در طول تاريخ، دولت عزم خود را برا حمايت ٣ جانبه از توليد كننده، مصرف كننده و تشكل هاي توليد بكار برده است.

مهدي جعفري افزود: دولت با اجراي طرح مردمي سازي و توزيع عادلانه يارانه افزود: در حال حاضر سازمان جهاد كشاورزي تمام توان خود را براي نظارت كامل بازار به كار بسته است.

وي اظهار کرد: با آرامش بخشي در بازار مي توان در آينده نزديك به اهداف نظام در اين جراحي بزرگ اقتصادي دست يافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تاکید کرد: ما به دنبال افزايش بهره وري هستيم و اين جز با اجراي صحيح سياست هاي  دولت ميسر نمي شود.

جعفری افزود: مشكلي براي عرضه هيچ كدام از محصولات و اقلام و كالاهاي اساسي مردم وجود ندارد و مردم مي توانند در كمال امنيت و آرامش نسبت به تامين مايحتاج خود به ميزان كافي اقدام نمايند.