به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، ظهر امروز چهارشنبه(۱۱خرداد) رئیس سازمان به همراه رئیس اصلاح نژاد معاونت بهبودتولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، معاون بهبود تولیدات دامی، مدیر آب و خاک سازمان، فرماندار شهرستان و تعدادی  از مسئولین از مجتمع دام سنگین فردوس بازدید کردند.

دکتر مهدی جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی دراین بازدید گفت: باتوجه اینکه قسمتی از زیرساخت های مجتمع ها ایجاد شده به لحاظ استفاده بهینه از این زیرساخت ها باید توجه جدی جهت تکمیل مجتمع های دامپروری شود که پیگیر تامین اعتبار جهت تکمیل مجتمع ها از جمله مجتمع های فردوس هستیم.

دکتر اکبری شریف رئیس اصلاح نژاد معاونت بهبودتولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: شهرستان فردوس دارای پتانسیل های خوبی برای دامپروری می باشد  که مسولین شهرستان و سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اقدامات خوبی جهت تکمیل مجتمع های دامپروری انجام دادند و ماهم به جد پیگیر تامین اعتبار جهت تجهیز وتکمیل مجتمع های دامپروری در استان و شهرستان فردوس هستیم.