به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه با بیان اینکه هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیرکشت گندم در این شهرستان است، گفت: یک مرکز خرید تضمینی گندم در زیرکوه فعال است و تاکنون حدود ۳۰۰ تُن محصول از سوی کشاورزان به این مرکز تحویل داده شده است.

جواد درویشی افزود: استفاده از روش‌های نوین آبیاری سبب افزایش ۳۰ درصدی بهره وری در مصرف آب شده است و میزان محصول را نیز افزایش داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه گفت: پیش بینی می‌شود امسال حدود ۴ هزار تُن گندم در این شهرستان برداشت شود.