به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر باغبانی سازمان از آغاز برداشت آلبالو و گیلاس در بیش از ۸۲ هکتار سطح زیرکشت باغات خراسان جنوبی خبر داد، گفت:پیش بینی می‌شود ۲۷۵ تن آلبالو و گیلاس به ارزش ۱۰ میلیارد تومان از باغات استان برداشت شود.

عبدالرضا رضایی افزود: بیشترین سطح زیرکشت محصول آلبالو و گیلاس در استان به شهرستان قاین با ۲۶ هکتار اختصاص دارد. وی گفت: بیشترین رقم تولیدی این محصولات گیلاس شیشه‌ای و گیلاس سیاه و آلبالوی محلی و مجاری است.   مدیر باغبانی سازمان  جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: برداشت آلبالو و گیلاس در خراسان جنوبی تا اواسط تیر ادامه دارد. گفتنی است که سال گذشته  ۲۷۴ تُن محصول آلبالو و گیلاس در خراسان جنوبی برداشت شد.