به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با اشاره به جشنواره ملی زرشک که در ابعاد گسترده در نظر گرفته شده است، گفت: جشنواره ملی زرشک از 21 تا 27 مهرماه در ۵ شهرستان استان برگزار می‌شود که تقویت توریسم کشاورزی در کنار این جشنواره یک اولویت مهم است.

مهدی جعفری اظهارداشت: تعاون روستایی یک مجموعه بسیار گسترده با واحدها و شاخه‌های مختلف از کوچکترین واحد تقسمیمات کشوری یعنی روستا تا بزرگترین واحد تقسیمات کشوری یعنی شهر بوده و دارای پایگاه‌ها و تشکل‌هایی است.

وی تصریح کرد: از قدیم الایام شبکه تعاون روستایی و یا مراکز تعاون روستایی عرضه کالاهای کوپنی را انجام می داد که برخی از این تشکل‌ها با همان سبقه و سابقه باقی مانده‌اند و برخی از خدمات از این تشکل‌ها گرفته شده و برخی دیگر از خدمات به مجموعه خدمات این تشکل‌ها اضافه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی افزود: تعاون روستایی در مستندسازی اموالی که از خود به جای گذاشته باید نقش آفرینی کند.

جعفری با اشاره به اینکه حدود یک چهارم از جمعیت استان در تشکل‌های زیر مجموعه تعاون روستایی ساماندهی شده‌ و از خدمات این شبکه بهره‌مند می‌شوند، اضافه کرد: کارکرد آنها مانند قبل خدمات‌دهی به مردم در حال حاضر مانند گذشته انجام نمی‌شود و باید حتماً جایگاه خاص خود را از جز تا کل پیدا کرده و خدمات بیشتری را به اعضا بدهند.

وی با بیان اینکه تشکل‌ها باید خدمات به اعضا بدهند و به دنبال سودجویی نباشند، تصریح کرد: گاهی رسالت اصلی در حمایت و هدایت از تشکل‌ها فراموش شده و به دنبال این هستیم که تشکل سودآوری داشته باشند تا یک تشکل خدمات رسان در صورتی که نقش اصلی این تشکل ها خدمات رسانی به مردم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با اشاره به جشنواره ملی زرشک که در ابعاد گسترده در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: بیش از یک ماه بوده که کار را آغاز کرده‌ایم و از 21 تا 27 مهرماه در پنج شهرستان استان در شهرستان قاینات، زیرکوه، بیرجند، درمیان و سربیشه که سرآمد در تولید زرشک بوده این جشنواره برگزار می‌شود.

جعفری ادامه داد: اختتامیه این جشنواره‌ها نهایتاً در بیرجند با حضور مقامات عالیه کشور، خبرنگاران خارجی و سراسر کشور با هدف شناساندن زرشک به مردم ایران و دنیا برگزار می‌شود.

وی گفت: باید بازار برای زرشک مشخص تا به معیشت مردم در اقتصاد زرشک کمک شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی یادآور شد: افزایش بهره‌وری در واحد و سطح موضوع بسیار مهم بوده که در مورد تولید زرشک مورد توجه می‌باشد تا این افزایش سبب سودآوری بیشتر برای مردم این منطقه از کشور شود.

جعفری با بیان اینکه موضوع دیگری که در استان به آن در راستای برگزاری جشنواره زرشک توجه شده موضوع اقتصاد توریسم کشاورزی بوده که با وجود بهترین باغات و ناب ترین صحنه های بخش کشاورزی استان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بیان داشت: یکی از کمیته‌های زیرمجموعه این جشنواره کمیته تولیدکنندگان و تشکل‌ها بوده که دبیری آن بر عهده مدیر تعاون روستایی استان است.