رگزاری جشنواره ملی زرشک در بزرگترین باغ خاورمیانه
، مهدی جعفری با اشاره به برگزاری جشنواره ملی زرشک، گفت: با توجه به تولید ۹۸ رصد زرشک کشور در خراسان جنوبی و اهمیت این محصول، بر آن شدیم تا جشنواره ملی زرشک را برگزار کنیم.
وی افزود: زمان برگزاری این جشنواره ۲۱ تا ۲۷ مهر در پنج شهرستان بیرجند، درمیان، زیرکوه و قاین و سربیشه خواهد بود و افتتاحیه در قاین و یا زیرکوه و مراسم اختتامیه در بیرجند برگزار خواهد شد.
جعفری با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره ملی زرشک که در ابعاد گسترده در نظر گرفته شده است، گفت: این جشنواره در قالب ۹ کمیته استانی و پنج کمیته شهرستانی ذیل شورای سیاستگذاری جشنواره با ریاست استاندار و دبیری سازمان جهاد کشاورزی آغاز به کار کرده است.
او ادامه داد: افتتاحیه این جشنواره در تاریخ ۲۱ مهرماه در شهرستان زیرکوه و در محل بزرگترین باغ خاورمیانه زرشک با ۲۰ کیلومتر طول و عرض ۷۰۰ متر و اختتامیه این جشنواره‌ در بیرجند با حضور مقامات عالی اجرایی و علمی کشور، سفرا، خبرنگاران خارجی و داخلی و حضور ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و هنری کشور با هدف شناساندن زرشک به مردم ایران و دنیا برگزار می‌شود.