رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی این مطلب را بیان کرد و افزود: خراسان جنوبی رتبه اول سطح زیرکشت دائمی زرشک در جهان را داراست و تولید زرشک در استان قدمتی ۲۵۰ ساله دارد و حدود 40 هزار خانوار در خراسان جنوبی تولیدکننده زرشک هستند.
دکتر «جعفری» گفت: ۳۸ هزار خانوار در استان به‌صورت مستقیم تولیدکننده زرشک هستند و ۵۰ هزار خانوار مستقیم و غیرمستقیم از این محل امرار معاش می‌کنند.
اواضافه کرد: شهرستان های قائنات، زیرکوه، درمیان و بیرجند بیشترین تولید زرشک خراسان جنوبی را به خود اختصاص داده‌اند و ارزش ریالی محصول زرشک خراسان جنوبی ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با اشاره به فعالیت ۲۵ واحد بسته بندی زرشک با ظرفیت ۹ هزار و۶۹۰ تن در سال، گفت: همچنین هشت واحد فرآوری زرشک با ظرفیت ۴ هزار و۴۶۰ تن در سال و ۸۰۰ واحد بارگاه بهداشتی زرشک دارای مجوز در استان فعال هستند.
جعفری با بیان اینکه زرشک یک محصول کشاورزی صِرف نیست، افزود: در واقع زرشک باید درحوزه‌های گردشگری، فرهنگ و هنر و سایر حوزه‌ها به عنوان یک ظرفیت استان مطرح شود.