خواسته های کشاورزان از رویداد ملی زرشک:

جشنواره روشنای امید برای کشاورزان / دغدغه های به حق زرشک کاران شنیده شود

سال هاست که ورد زبان اغلب متولیان امر شده که باید چرخ فراوری و بهره وری از یگانه محصول مزیت دار خراسان جنوبی در ایران و جهان به گردش درآید اما در عمل چندان اتفاقی نیفتاده است این روز ها امید کشاورزان به جشواره ملی زرشک است که دغدغه های آنها شنیده و برای حل مشکلات چاره اندیشی شود.

 به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی  زرشک و به نقل از پایگاه خبری خاورستان؛ سال هاست که داد همه از توقف این محصول و دیگر محصولات مزیت دار خراسان جنوبی در ایستگاه بسته بندی و در نهایت تولید شربت است اما آن چه به جایی نرسیده و نخواهد رسید همان فریاد از خام فروشی آن هم بدون هیچ بهره و نصیبی برای اولین شاخه از تولید این محصول است.

کمتر از دو هفته دیگر به برگزاری اولین رخ داد ملی زرشک آن هم در ۲۰ مهر ماه یعنی آغاز فصل برداشت این تک محصول جهانی خراسان جنوبی باقی مانده است.

حال سئوال اینجاست که برگزاری این گونه رخ دادها آیا دردی ازتولیدکنندگان این محصول درمان خواهد کرد؟ یا مرهمی بر زخم هایی چون برون رفت از خام فروشی، قطع شدن دست واسطه ها و دلالان، بازگشت ارزش افزوده این محصولات به کشاورز و…. خواهد بود.

درد کشاورزان در جشنواره زرشک شنیده شود

آن طور که یکی از رزشکاران منطقه درمیان می گوید: تا کنون چندان دردی از زرشکاران  دوا نشده و بیشترین ضربه را در هر برهه ای به ویژه زمان کرونا کشاورز خورده است، اما امیدواریم در جشنواره ملی زرشک دغدغه های به حق کشاورزان شنیده شود

به گفته «رضا سبزه بین» طی همه این سال ها سود با دلالان بوده چرا که به صورت مدت دار زرشک را از کشاورز خریده و در سردخانه ها نگهداری کرده و بعد هم با تمیز کردن و بسته بندی ساده راهی بازار کرده اند.اما چون اغلب زرشکاران مکانی برای خشک کردن و به اصطلاح دستگاه کردن محصول تولیدی خود ندارند مجبورند زمان برداشت، محصول را به دلالان بفروشند و واسطه ها هم وقتی قیمت به اوج رسید آن را بفروشند که بهره اصلی نصیب واسطه می شود و فقط زحمت آن برای کشاورز است.

وی ادامه می دهد: زرشک یک سال درمیان محصول دارد و در این بحران بی آبی زرشکار با چه زحمتی باید همان آب مورد نیاز را تهیه کند و برخی از کشاورزان با فروش آن نمی توانند حتی هزینه آب آن را تامین کنند چه برسد که بخواهند هزینه داشت و برداشت آن را بپردازند.

پرداخت هزینه کارگری از جیب

او ادامه می دهد: گاهی واسطه ها آن قدر زرشک را با قیمت پایین از کشاورز می خرند که مجبور است حتی هزینه های کارگری تولید و برداشت را از جیب بدهد و تولید هیچ عایدی برای او ندارد.

حتی دلالان و عمده فروشان این محصول هم چندان دلخوشی از خرید و فروش آن ندارند چون نبود زنجیره های فراوری و بهره وری سبب می شود تا آن ها نیز به تمیز کردن و بسته بندی این محصول اکتفا کنند.

موضوع دیگر این است که برخی از عمده فروشان و یا همان دلالان زرشک با افزودن روغن یا آب سبب می شوند تا علاوه بر کاستن از کیفیت محصول بر کمیت آن بیفزایند و با دادن جلایی تقلبی سبب خدشه دار شدن این محصول در بازار و خریداران شوند.

 جشنواره ملی زرشک انگیزه ای برای کشاورزان

یک زرشکار دیگر از منطقه زهان قطب تولید این محصول نیز با بیان این که برگزاری جشنواره هایی این چنینی چندان تاثیری در درآمد و عایدی زرشکاران ندارند و ما هر چه به یاد داریم وضعیت زرشک همین طور اسف بار بوده است و مثل همیشه برای قشر سنگ زیرین آسیاب هیچ گونه نفعی نداشته و ندارد.

به گفته «رجب زهانی»در عمل هیچ گاه هیچ اتفاقی خاصی برای کشاورز نیفتاده اما امیدواریم دستاوردهای این جشنواره انگیزه ای برای کشاورزان و زرشک کاران داشته باشد.

او ادامه می دهد: باید متولیان امر راه و چاره اساسی آن هم در این برهه ای که تنها سرمایه روستاییان همین زرشک است بیندیشند و زرشک هم مانند برخی از دیگر از محصولات به صورت تضمینی از زرشکار خریداری شود نه این که مثل همیشه برد با دلالان باشد.این کشاورز با بیان این که اغلب زرشک کاران باید هفت خان رستم را طی کنند تا بتواند تسهیلات برای دریافت بارگاه های زرشک خشک کنی و… دریافت کنند وآخر سر هم موفق نشوند، می افزاید: از این مسئولان می توان انتظار رفع مشکلات زرشکاران و راه های برون رفت از این مشکلات را داشت.به گفته وی کاش مسئولان یک درد از هزاران درد زرشکار را دوا می کردند تا آن ها دلخوش بودند که قول و عمل مسئولان یکی است.

دردنامه یک پژوهشگر

گفته های سراسر درد یک پژوهشگر گیاهان دارویی در خراسان جنوبی که ۳۵ است در این حوزه به تحیقق و پژوهش مشغول است و ۳۸ جلد کتاب و ۵۰ مقاله و ثبت یک اختراع جهانی در حوزه فراوری عناب را در کارنامه دارد هم این است، با این که محصولاتی چون زرشک خاص خراسان جنوبی است اما با ابراز تاسف نه ایرانیان آن را می شناسند و از خواص آن آگاهی دارند و نه خارجی ها چندان با این یگانه محصول جهانی آشنایی دارند.

مهندس «پویان» ادامه می دهد: همین شناخت کافی نداشتن از این تک محصول مزیت دار خراسان جنوبی سبب شده است تا تولیدکنندگان زرشک با مشکلات بسیاری مواجه باشند.

دیگر این که باید تعاونی بزرگی تشکیل شود و

خواسته های کشاورزان از رویداد ملی زرشک:

جشنواره روشنای امید برای کشاورزان / دغدغه های به حق زرشک کاران شنیده شود

سال هاست که ورد زبان اغلب متولیان امر شده که باید چرخ فراوری و بهره وری از یگانه محصول مزیت دار خراسان جنوبی در ایران و جهان به گردش درآید اما در عمل چندان اتفاقی نیفتاده است این روز ها امید کشاورزان به جشواره ملی زرشک است که دغدغه های آنها شنیده و برای حل مشکلات چاره اندیشی شود.

 به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی  زرشک و به نقل از پایگاه خبری خاورستان؛ سال هاست که داد همه از توقف این محصول و دیگر محصولات مزیت دار خراسان جنوبی در ایستگاه بسته بندی و در نهایت تولید شربت است اما آن چه به جایی نرسیده و نخواهد رسید همان فریاد از خام فروشی آن هم بدون هیچ بهره و نصیبی برای اولین شاخه از تولید این محصول است.

کمتر از دو هفته دیگر به برگزاری اولین رخ داد ملی زرشک آن هم در ۲۰ مهر ماه یعنی آغاز فصل برداشت این تک محصول جهانی خراسان جنوبی باقی مانده است.

حال سئوال اینجاست که برگزاری این گونه رخ دادها آیا دردی ازتولیدکنندگان این محصول درمان خواهد کرد؟ یا مرهمی بر زخم هایی چون برون رفت از خام فروشی، قطع شدن دست واسطه ها و دلالان، بازگشت ارزش افزوده این محصولات به کشاورز و…. خواهد بود.

درد کشاورزان در جشنواره زرشک شنیده شود

آن طور که یکی از رزشکاران منطقه درمیان می گوید: تا کنون چندان دردی از زرشکاران  دوا نشده و بیشترین ضربه را در هر برهه ای به ویژه زمان کرونا کشاورز خورده است، اما امیدواریم در جشنواره ملی زرشک دغدغه های به حق کشاورزان شنیده شود

به گفته «رضا سبزه بین» طی همه این سال ها سود با دلالان بوده چرا که به صورت مدت دار زرشک را از کشاورز خریده و در سردخانه ها نگهداری کرده و بعد هم با تمیز کردن و بسته بندی ساده راهی بازار کرده اند.اما چون اغلب زرشکاران مکانی برای خشک کردن و به اصطلاح دستگاه کردن محصول تولیدی خود ندارند مجبورند زمان برداشت، محصول را به دلالان بفروشند و واسطه ها هم وقتی قیمت به اوج رسید آن را بفروشند که بهره اصلی نصیب واسطه می شود و فقط زحمت آن برای کشاورز است.

وی ادامه می دهد: زرشک یک سال درمیان محصول دارد و در این بحران بی آبی زرشکار با چه زحمتی باید همان آب مورد نیاز را تهیه کند و برخی از کشاورزان با فروش آن نمی توانند حتی هزینه آب آن را تامین کنند چه برسد که بخواهند هزینه داشت و برداشت آن را بپردازند.

پرداخت هزینه کارگری از جیب

او ادامه می دهد: گاهی واسطه ها آن قدر زرشک را با قیمت پایین از کشاورز می خرند که مجبور است حتی هزینه های کارگری تولید و برداشت را از جیب بدهد و تولید هیچ عایدی برای او ندارد.

حتی دلالان و عمده فروشان این محصول هم چندان دلخوشی از خرید و فروش آن ندارند چون نبود زنجیره های فراوری و بهره وری سبب می شود تا آن ها نیز به تمیز کردن و بسته بندی این محصول اکتفا کنند.

موضوع دیگر این است که برخی از عمده فروشان و یا همان دلالان زرشک با افزودن روغن یا آب سبب می شوند تا علاوه بر کاستن از کیفیت محصول بر کمیت آن بیفزایند و با دادن جلایی تقلبی سبب خدشه دار شدن این محصول در بازار و خریداران شوند.

 جشنواره ملی زرشک انگیزه ای برای کشاورزان

یک زرشکار دیگر از منطقه زهان قطب تولید این محصول نیز با بیان این که برگزاری جشنواره هایی این چنینی چندان تاثیری در درآمد و عایدی زرشکاران ندارند و ما هر چه به یاد داریم وضعیت زرشک همین طور اسف بار بوده است و مثل همیشه برای قشر سنگ زیرین آسیاب هیچ گونه نفعی نداشته و ندارد.

به گفته «رجب زهانی»در عمل هیچ گاه هیچ اتفاقی خاصی برای کشاورز نیفتاده اما امیدواریم دستاوردهای این جشنواره انگیزه ای برای کشاورزان و زرشک کاران داشته باشد.

او ادامه می دهد: باید متولیان امر راه و چاره اساسی آن هم در این برهه ای که تنها سرمایه روستاییان همین زرشک است بیندیشند و زرشک هم مانند برخی از دیگر از محصولات به صورت تضمینی از زرشکار خریداری شود نه این که مثل همیشه برد با دلالان باشد.این کشاورز با بیان این که اغلب زرشک کاران باید هفت خان رستم را طی کنند تا بتواند تسهیلات برای دریافت بارگاه های زرشک خشک کنی و… دریافت کنند وآخر سر هم موفق نشوند، می افزاید: از این مسئولان می توان انتظار رفع مشکلات زرشکاران و راه های برون رفت از این مشکلات را داشت.به گفته وی کاش مسئولان یک درد از هزاران درد زرشکار را دوا می کردند تا آن ها دلخوش بودند که قول و عمل مسئولان یکی است.

دردنامه یک پژوهشگر

گفته های سراسر درد یک پژوهشگر گیاهان دارویی در خراسان جنوبی که ۳۵ است در این حوزه به تحیقق و پژوهش مشغول است و ۳۸ جلد کتاب و ۵۰ مقاله و ثبت یک اختراع جهانی در حوزه فراوری عناب را در کارنامه دارد هم این است، با این که محصولاتی چون زرشک خاص خراسان جنوبی است اما با ابراز تاسف نه ایرانیان آن را می شناسند و از خواص آن آگاهی دارند و نه خارجی ها چندان با این یگانه محصول جهانی آشنایی دارند.

مهندس «پویان» ادامه می دهد: همین شناخت کافی نداشتن از این تک محصول مزیت دار خراسان جنوبی سبب شده است تا تولیدکنندگان زرشک با مشکلات بسیاری مواجه باشند.

دیگر این که باید تعاونی بزرگی تشکیل شود و محصول تولیدی زرشک کاران را از آن ها خریداری کند تا زرشک کار دغدغه فروش محصولش را نداشته باشد.

نبود تعاونی قدرتمند خرید

وی با بیان این که نبود یک تعاونی قدرتمند برای خرید زرشک سبب شده تا اغلب زرشک کاران محصولشان را به واسطه ها بفروشند تا سود اصلی نصیب دلالان شود، می افزاید: هرچند دلالان هم خود در این وضعیت بی سروسامان تنها محصول مزیت دار جهانی خراسان جنوبی یک موهبت برای زرشک کاران به حساب می آیند و گرنه باید محصولشان روی دستشان بماند و آفت بزند و بیش از پیش متضرر شوند.

موضوع دیگری که در این زمینه بسیارحائز اهمیت است و باید دولت در این زمینه پا به میدان بگذارد صدور این محصولات به بازار های جهانی است که در این زمینه نیز دچار نقص بوده و دولت هیچ گون اقدامی برای ورود این یگانه محصول خراسان جنوبی به بازار های بین المللی برنداشته، یعنی بازار یابی درستی انجام نداده است.

بهره گیری از شبکه های بازاریابی بین المللی

همچنین برای شناخت و بازاریابی بین المللی محصولاتی خاص چون زرشک لازم است از شبکه های ماهواره ای بهره گرفته شود که این اقدام هم کار دولت است.

به اعتقادمدیر مجتمع گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی برگزاری جشنواره ها، همایش ها و… برای شناساندن این محصول به متولیان امر در رده های مختلف بسیار تاثیرگذار است اما به شرط این که این نقیصه ها رفع شود و نه فقط برگزاری این گونه رویدادها برای ارائه بیلان کاری باشد.

مهندس «پویان» با بیان این که پژوهشگران و محققان دانشگاهی در زمینه تولید علم فراوری محصولات مزیت دار خراسان جنوبی تاکنون کم نگذاشته اند و اکنون علم ۱۶ فراورده از این محصولات خاص استان تولید شده و نیاز است که این محصولات تولیدی وارد گردونه تولید شده تا به بازار عرضه شود.

خراسان جنوبی ،جزیزه ای دور افتاده

وی به فراوری زرشک و بهره وری محصول زرشک در ایستگاه بسته بندی و تولید آب زرشک در استان اشاره می کند وتصریح می کند: چون خراسان جنوبی یک جزیزه دورافتاده به لحاظ بهره مند نبودن از زیرساخت های حمل و نقل و از همه مهم ترین مر اجرای قوانین است همین نقیصه ها و سنگ اندازی ها سبب شده تا سرمایه گذاران به جای این که خراسان جنوبی برای سرمایه گذاران برگزینند دشت ها قزوین وقم را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند.

سرمایه گذاران فراری

به گفته رئیس کانون ملی دانش، صنعت و بازار یابی زرشک و عناب همین سنگ اندازی و اجرای مر قانون سبب شده تا سرمایه گذاران بسیاری به جای این که خراسان جنوبی را عنوان مقصد سرمایه گذاری انتخاب کنند به استان همجوار یعنی خراسان رضوی رفته و بیسکویت عناب این استان در مغازه های خراسان جنوبی به فروش می رسد.

وی با این که از این قبیل سرمایه گذارانی که عطای سرمایه گذاری در خراسان جنوبی را به لقایش بخشیده اند و استان های دیگر را انتخاب کرده اند بسیار است، می افزاید: نبود ثابت در مدیریت استان نیز سبب شده نتایج تحقیقات وثبت تولیدات فراورده های خاص محصولات مزیت دار خراسان جنوبی در طاقچه ها و گوشه کتابخانه ها خاک بخورد و هیچ و بهره ای نصیب استان نشود.به نظر وی وقتی نتایج تحقیقات و پژوهش ها بخواهد در کتابخانه ها خاک بخورد این ها سرمایه گذاری نیست بلکه هزینه صرف است و بس.

خواسته های کشاورزان از رویداد ملی زرشک:

جشنواره روشنای امید برای کشاورزان / دغدغه های به حق زرشک کاران شنیده شود

سال هاست که ورد زبان اغلب متولیان امر شده که باید چرخ فراوری و بهره وری از یگانه محصول مزیت دار خراسان جنوبی در ایران و جهان به گردش درآید اما در عمل چندان اتفاقی نیفتاده است این روز ها امید کشاورزان به جشواره ملی زرشک است که دغدغه های آنها شنیده و برای حل مشکلات چاره اندیشی شود.

 به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی  زرشک و به نقل از پایگاه خبری خاورستان؛ سال هاست که داد همه از توقف این محصول و دیگر محصولات مزیت دار خراسان جنوبی در ایستگاه بسته بندی و در نهایت تولید شربت است اما آن چه به جایی نرسیده و نخواهد رسید همان فریاد از خام فروشی آن هم بدون هیچ بهره و نصیبی برای اولین شاخه از تولید این محصول است.

کمتر از دو هفته دیگر به برگزاری اولین رخ داد ملی زرشک آن هم در ۲۰ مهر ماه یعنی آغاز فصل برداشت این تک محصول جهانی خراسان جنوبی باقی مانده است.

حال سئوال اینجاست که برگزاری این گونه رخ دادها آیا دردی ازتولیدکنندگان این محصول درمان خواهد کرد؟ یا مرهمی بر زخم هایی چون برون رفت از خام فروشی، قطع شدن دست واسطه ها و دلالان، بازگشت ارزش افزوده این محصولات به کشاورز و…. خواهد بود.

درد کشاورزان در جشنواره زرشک شنیده شود

آن طور که یکی از رزشکاران منطقه درمیان می گوید: تا کنون چندان دردی از زرشکاران  دوا نشده و بیشترین ضربه را در هر برهه ای به ویژه زمان کرونا کشاورز خورده است، اما امیدواریم در جشنواره ملی زرشک دغدغه های به حق کشاورزان شنیده شود

به گفته «رضا سبزه بین» طی همه این سال ها سود با دلالان بوده چرا که به صورت مدت دار زرشک را از کشاورز خریده و در سردخانه ها نگهداری کرده و بعد هم با تمیز کردن و بسته بندی ساده راهی بازار کرده اند.اما چون اغلب زرشکاران مکانی برای خشک کردن و به اصطلاح دستگاه کردن محصول تولیدی خود ندارند مجبورند زمان برداشت، محصول را به دلالان بفروشند و واسطه ها هم وقتی قیمت به اوج رسید آن را بفروشند که بهره اصلی نصیب واسطه می شود و فقط زحمت آن برای کشاورز است.

وی ادامه می دهد: زرشک یک سال درمیان محصول دارد و در این بحران بی آبی زرشکار با چه زحمتی باید همان آب مورد نیاز را تهیه کند و برخی از کشاورزان با فروش آن نمی توانند حتی هزینه آب آن را تامین کنند چه برسد که بخواهند هزینه داشت و برداشت آن را بپردازند.

پرداخت هزینه کارگری از جیب

او ادامه می دهد: گاهی واسطه ها آن قدر زرشک را با قیمت پایین از کشاورز می خرند که مجبور است حتی هزینه های کارگری تولید و برداشت را از جیب بدهد و تولید هیچ عایدی برای او ندارد.

حتی دلالان و عمده فروشان این محصول هم چندان دلخوشی از خرید و فروش آن ندارند چون نبود زنجیره های فراوری و بهره وری سبب می شود تا آن ها نیز به تمیز کردن و بسته بندی این محصول اکتفا کنند.

موضوع دیگر این است که برخی از عمده فروشان و یا همان دلالان زرشک با افزودن روغن یا آب سبب می شوند تا علاوه بر کاستن از کیفیت محصول بر کمیت آن بیفزایند و با دادن جلایی تقلبی سبب خدشه دار شدن این محصول در بازار و خریداران شوند.

 جشنواره ملی زرشک انگیزه ای برای کشاورزان

یک زرشکار دیگر از منطقه زهان قطب تولید این محصول نیز با بیان این که برگزاری جشنواره هایی این چنینی چندان تاثیری در درآمد و عایدی زرشکاران ندارند و ما هر چه به یاد داریم وضعیت زرشک همین طور اسف بار بوده است و مثل همیشه برای قشر سنگ زیرین آسیاب هیچ گونه نفعی نداشته و ندارد.

به گفته «رجب زهانی»در عمل هیچ گاه هیچ اتفاقی خاصی برای کشاورز نیفتاده اما امیدواریم دستاوردهای این جشنواره انگیزه ای برای کشاورزان و زرشک کاران داشته باشد.

او ادامه می دهد: باید متولیان امر راه و چاره اساسی آن هم در این برهه ای که تنها سرمایه روستاییان همین زرشک است بیندیشند و زرشک هم مانند برخی از دیگر از محصولات به صورت تضمینی از زرشکار خریداری شود نه این که مثل همیشه برد با دلالان باشد.این کشاورز با بیان این که اغلب زرشک کاران باید هفت خان رستم را طی کنند تا بتواند تسهیلات برای دریافت بارگاه های زرشک خشک کنی و… دریافت کنند وآخر سر هم موفق نشوند، می افزاید: از این مسئولان می توان انتظار رفع مشکلات زرشکاران و راه های برون رفت از این مشکلات را داشت.به گفته وی کاش مسئولان یک درد از هزاران درد زرشکار را دوا می کردند تا آن ها دلخوش بودند که قول و عمل مسئولان یکی است.

دردنامه یک پژوهشگر

گفته های سراسر درد یک پژوهشگر گیاهان دارویی در خراسان جنوبی که ۳۵ است در این حوزه به تحیقق و پژوهش مشغول است و ۳۸ جلد کتاب و ۵۰ مقاله و ثبت یک اختراع جهانی در حوزه فراوری عناب را در کارنامه دارد هم این است، با این که محصولاتی چون زرشک خاص خراسان جنوبی است اما با ابراز تاسف نه ایرانیان آن را می شناسند و از خواص آن آگاهی دارند و نه خارجی ها چندان با این یگانه محصول جهانی آشنایی دارند.

مهندس «پویان» ادامه می دهد: همین شناخت کافی نداشتن از این تک محصول مزیت دار خراسان جنوبی سبب شده است تا تولیدکنندگان زرشک با مشکلات بسیاری مواجه باشند.

دیگر این که باید تعاونی بزرگی تشکیل شود و محصول تولیدی زرشک کاران را از آن ها خریداری کند تا زرشک کار دغدغه فروش محصولش را نداشته باشد.

نبود تعاونی قدرتمند خرید

وی با بیان این که نبود یک تعاونی قدرتمند برای خرید زرشک سبب شده تا اغلب زرشک کاران محصولشان را به واسطه ها بفروشند تا سود اصلی نصیب دلالان شود، می افزاید: هرچند دلالان هم خود در این وضعیت بی سروسامان تنها محصول مزیت دار جهانی خراسان جنوبی یک موهبت برای زرشک کاران به حساب می آیند و گرنه باید محصولشان روی دستشان بماند و آفت بزند و بیش از پیش متضرر شوند.

خواسته های کشاورزان از رویداد ملی زرشک:

جشنواره روشنای امید برای کشاورزان / دغدغه های به حق زرشک کاران شنیده شود

سال هاست که ورد زبان اغلب متولیان امر شده که باید چرخ فراوری و بهره وری از یگانه محصول مزیت دار خراسان جنوبی در ایران و جهان به گردش درآید اما در عمل چندان اتفاقی نیفتاده است این روز ها امید کشاورزان به جشواره ملی زرشک است که دغدغه های آنها شنیده و برای حل مشکلات چاره اندیشی شود.

 به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی  زرشک و به نقل از پایگاه خبری خاورستان؛ سال هاست که داد همه از توقف این محصول و دیگر محصولات مزیت دار خراسان جنوبی در ایستگاه بسته بندی و در نهایت تولید شربت است اما آن چه به جایی نرسیده و نخواهد رسید همان فریاد از خام فروشی آن هم بدون هیچ بهره و نصیبی برای اولین شاخه از تولید این محصول است.

کمتر از دو هفته دیگر به برگزاری اولین رخ داد ملی زرشک آن هم در ۲۰ مهر ماه یعنی آغاز فصل برداشت این تک محصول جهانی خراسان جنوبی باقی مانده است.

حال سئوال اینجاست که برگزاری این گونه رخ دادها آیا دردی ازتولیدکنندگان این محصول درمان خواهد کرد؟ یا مرهمی بر زخم هایی چون برون رفت از خام فروشی، قطع شدن دست واسطه ها و دلالان، بازگشت ارزش افزوده این محصولات به کشاورز و…. خواهد بود.

درد کشاورزان در جشنواره زرشک شنیده شود

آن طور که یکی از رزشکاران منطقه درمیان می گوید: تا کنون چندان دردی از زرشکاران  دوا نشده و بیشترین ضربه را در هر برهه ای به ویژه زمان کرونا کشاورز خورده است، اما امیدواریم در جشنواره ملی زرشک دغدغه های به حق کشاورزان شنیده شود

به گفته «رضا سبزه بین» طی همه این سال ها سود با دلالان بوده چرا که به صورت مدت دار زرشک را از کشاورز خریده و در سردخانه ها نگهداری کرده و بعد هم با تمیز کردن و بسته بندی ساده راهی بازار کرده اند.اما چون اغلب زرشکاران مکانی برای خشک کردن و به اصطلاح دستگاه کردن محصول تولیدی خود ندارند مجبورند زمان برداشت، محصول را به دلالان بفروشند و واسطه ها هم وقتی قیمت به اوج رسید آن را بفروشند که بهره اصلی نصیب واسطه می شود و فقط زحمت آن برای کشاورز است.

وی ادامه می دهد: زرشک یک سال درمیان محصول دارد و در این بحران بی آبی زرشکار با چه زحمتی باید همان آب مورد نیاز را تهیه کند و برخی از کشاورزان با فروش آن نمی توانند حتی هزینه آب آن را تامین کنند چه برسد که بخواهند هزینه داشت و برداشت آن را بپردازند.

پرداخت هزینه کارگری از جیب

او ادامه می دهد: گاهی واسطه ها آن قدر زرشک را با قیمت پایین از کشاورز می خرند که مجبور است حتی هزینه های کارگری تولید و برداشت را از جیب بدهد و تولید هیچ عایدی برای او ندارد.

حتی دلالان و عمده فروشان این محصول هم چندان دلخوشی از خرید و فروش آن ندارند چون نبود زنجیره های فراوری و بهره وری سبب می شود تا آن ها نیز به تمیز کردن و بسته بندی این محصول اکتفا کنند.

موضوع دیگر این است که برخی از عمده فروشان و یا همان دلالان زرشک با افزودن روغن یا آب سبب می شوند تا علاوه بر کاستن از کیفیت محصول بر کمیت آن بیفزایند و با دادن جلایی تقلبی سبب خدشه دار شدن این محصول در بازار و خریداران شوند.

 جشنواره ملی زرشک انگیزه ای برای کشاورزان

یک زرشکار دیگر از منطقه زهان قطب تولید این محصول نیز با بیان این که برگزاری جشنواره هایی این چنینی چندان تاثیری در درآمد و عایدی زرشکاران ندارند و ما هر چه به یاد داریم وضعیت زرشک همین طور اسف بار بوده است و مثل همیشه برای قشر سنگ زیرین آسیاب هیچ گونه نفعی نداشته و ندارد.

به گفته «رجب زهانی»در عمل هیچ گاه هیچ اتفاقی خاصی برای کشاورز نیفتاده اما امیدواریم دستاوردهای این جشنواره انگیزه ای برای کشاورزان و زرشک کاران داشته باشد.

او ادامه می دهد: باید متولیان امر راه و چاره اساسی آن هم در این برهه ای که تنها سرمایه روستاییان همین زرشک است بیندیشند و زرشک هم مانند برخی از دیگر از محصولات به صورت تضمینی از زرشکار خریداری شود نه این که مثل همیشه برد با دلالان باشد.این کشاورز با بیان این که اغلب زرشک کاران باید هفت خان رستم را طی کنند تا بتواند تسهیلات برای دریافت بارگاه های زرشک خشک کنی و… دریافت کنند وآخر سر هم موفق نشوند، می افزاید: از این مسئولان می توان انتظار رفع مشکلات زرشکاران و راه های برون رفت از این مشکلات را داشت.به گفته وی کاش مسئولان یک درد از هزاران درد زرشکار را دوا می کردند تا آن ها دلخوش بودند که قول و عمل مسئولان یکی است.

دردنامه یک پژوهشگر

گفته های سراسر درد یک پژوهشگر گیاهان دارویی در خراسان جنوبی که ۳۵ است در این حوزه به تحیقق و پژوهش مشغول است و ۳۸ جلد کتاب و ۵۰ مقاله و ثبت یک اختراع جهانی در حوزه فراوری عناب را در کارنامه دارد هم این است، با این که محصولاتی چون زرشک خاص خراسان جنوبی است اما با ابراز تاسف نه ایرانیان آن را می شناسند و از خواص آن آگاهی دارند و نه خارجی ها چندان با این یگانه محصول جهانی آشنایی دارند.

مهندس «پویان» ادامه می دهد: همین شناخت کافی نداشتن از این تک محصول مزیت دار خراسان جنوبی سبب شده است تا تولیدکنندگان زرشک با مشکلات بسیاری مواجه باشند.

دیگر این که باید تعاونی بزرگی تشکیل شود و محصول تولیدی زرشک کاران را از آن ها خریداری کند تا زرشک کار دغدغه فروش محصولش را نداشته باشد.

نبود تعاونی قدرتمند خرید

وی با بیان این که نبود یک تعاونی قدرتمند برای خرید زرشک سبب شده تا اغلب زرشک کاران محصولشان را به واسطه ها بفروشند تا سود اصلی نصیب دلالان شود، می افزاید: هرچند دلالان هم خود در این وضعیت بی سروسامان تنها محصول مزیت دار جهانی خراسان جنوبی یک موهبت برای زرشک کاران به حساب می آیند و گرنه باید محصولشان روی دستشان بماند و آفت بزند و بیش از پیش متضرر شوند.

موضوع دیگری که در این زمینه بسیارحائز اهمیت است و باید دولت در این زمینه پا به میدان بگذارد صدور این محصولات به بازار های جهانی است که در این زمینه نیز دچار نقص بوده و دولت هیچ گون اقدامی برای ورود این یگانه محصول خراسان جنوبی به بازار های بین المللی برنداشته، یعنی بازار یابی درستی انجام نداده است.

بهره گیری از شبکه های بازاریابی بین المللی

همچنین برای شناخت و بازاریابی بین المللی محصولاتی خاص چون زرشک لازم است از شبکه های ماهواره ای بهره گرفته شود که این اقدام هم کار دولت است.

به اعتقادمدیر مجتمع گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی برگزاری جشنواره ها، همایش ها و… برای شناساندن این محصول به متولیان امر در رده های مختلف بسیار تاثیرگذار است اما به شرط این که این نقیصه ها رفع شود و نه فقط برگزاری این گونه رویدادها برای ارائه بیلان کاری باشد.

مهندس «پویان» با بیان این که پژوهشگران و محققان دانشگاهی در زمینه تولید علم فراوری محصولات مزیت دار خراسان جنوبی تاکنون کم نگذاشته اند و اکنون علم ۱۶ فراورده از این محصولات خاص استان تولید شده و نیاز است که این محصولات تولیدی وارد گردونه تولید شده تا به بازار عرضه شود.

خراسان جنوبی ،جزیزه ای دور افتاده

وی به فراوری زرشک و بهره وری محصول زرشک در ایستگاه بسته بندی و تولید آب زرشک در استان اشاره می کند وتصریح می کند: چون خراسان جنوبی یک جزیزه دورافتاده به لحاظ بهره مند نبودن از زیرساخت های حمل و نقل و از همه مهم ترین مر اجرای قوانین است همین نقیصه ها و سنگ اندازی ها سبب شده تا سرمایه گذاران به جای این که خراسان جنوبی برای سرمایه گذاران برگزینند دشت ها قزوین وقم را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند.

سرمایه گذاران فراری

به گفته رئیس کانون ملی دانش، صنعت و بازار یابی زرشک و عناب همین سنگ اندازی و اجرای مر قانون سبب شده تا سرمایه گذاران بسیاری به جای این که خراسان جنوبی را عنوان مقصد سرمایه گذاری انتخاب کنند به استان همجوار یعنی خراسان رضوی رفته و بیسکویت عناب این استان در مغازه های خراسان جنوبی به فروش می رسد.

وی با این که از این قبیل سرمایه گذارانی که عطای سرمایه گذاری در خراسان جنوبی را به لقایش بخشیده اند و استان های دیگر را انتخاب کرده اند بسیار است، می افزاید: نبود ثابت در مدیریت استان نیز سبب شده نتایج تحقیقات وثبت تولیدات فراورده های خاص محصولات مزیت دار خراسان جنوبی در طاقچه ها و گوشه کتابخانه ها خاک بخورد و هیچ و بهره ای نصیب استان نشود.به نظر وی وقتی نتایج تحقیقات و پژوهش ها بخواهد در کتابخانه ها خاک بخورد این ها سرمایه گذاری نیست بلکه هزینه صرف است و بس.

موضوع دیگری که در این زمینه بسیارحائز اهمیت است و باید دولت در این زمینه پا به میدان بگذارد صدور این محصولات به بازار های جهانی است که در این زمینه نیز دچار نقص بوده و دولت هیچ گون اقدامی برای ورود این یگانه محصول خراسان جنوبی به بازار های بین المللی برنداشته، یعنی بازار یابی درستی انجام نداده است.

بهره گیری از شبکه های بازاریابی بین المللی

همچنین برای شناخت و بازاریابی بین المللی محصولاتی خاص چون زرشک لازم است از شبکه های ماهواره ای بهره گرفته شود که این اقدام هم کار دولت است.

به اعتقادمدیر مجتمع گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی برگزاری جشنواره ها، همایش ها و… برای شناساندن این محصول به متولیان امر در رده های مختلف بسیار تاثیرگذار است اما به شرط این که این نقیصه ها رفع شود و نه فقط برگزاری این گونه رویدادها برای ارائه بیلان کاری باشد.

مهندس «پویان» با بیان این که پژوهشگران و محققان دانشگاهی در زمینه تولید علم فراوری محصولات مزیت دار خراسان جنوبی تاکنون کم نگذاشته اند و اکنون علم ۱۶ فراورده از این محصولات خاص استان تولید شده و نیاز است که این محصولات تولیدی وارد گردونه تولید شده تا به بازار عرضه شود.

خراسان جنوبی ،جزیزه ای دور افتاده

وی به فراوری زرشک و بهره وری محصول زرشک در ایستگاه بسته بندی و تولید آب زرشک در استان اشاره می کند وتصریح می کند: چون خراسان جنوبی یک جزیزه دورافتاده به لحاظ بهره مند نبودن از زیرساخت های حمل و نقل و از همه مهم ترین مر اجرای قوانین است همین نقیصه ها و سنگ اندازی ها سبب شده تا سرمایه گذاران به جای این که خراسان جنوبی برای سرمایه گذاران برگزینند دشت ها قزوین وقم را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند.

سرمایه گذاران فراری

به گفته رئیس کانون ملی دانش، صنعت و بازار یابی زرشک و عناب همین سنگ اندازی و اجرای مر قانون سبب شده تا سرمایه گذاران بسیاری به جای این که خراسان جنوبی را عنوان مقصد سرمایه گذاری انتخاب کنند به استان همجوار یعنی خراسان رضوی رفته و بیسکویت عناب این استان در مغازه های خراسان جنوبی به فروش می رسد.

وی با این که از این قبیل سرمایه گذارانی که عطای سرمایه گذاری در خراسان جنوبی را به لقایش بخشیده اند و استان های دیگر را انتخاب کرده اند بسیار است، می افزاید: نبود ثابت در مدیریت استان نیز سبب شده نتایج تحقیقات وثبت تولیدات فراورده های خاص محصولات مزیت دار خراسان جنوبی در طاقچه ها و گوشه کتابخانه ها خاک بخورد و هیچ و بهره ای نصیب استان نشود.به نظر وی وقتی نتایج تحقیقات و پژوهش ها بخواهد در کتابخانه ها خاک بخورد این ها سرمایه گذاری نیست بلکه هزینه صرف است و بس.

محصول تولیدی زرشک کاران را از آن ها خریداری کند تا زرشک کار دغدغه فروش محصولش را نداشته باشد.

نبود تعاونی قدرتمند خرید

وی با بیان این که نبود یک تعاونی قدرتمند برای خرید زرشک سبب شده تا اغلب زرشک کاران محصولشان را به واسطه ها بفروشند تا سود اصلی نصیب دلالان شود، می افزاید: هرچند دلالان هم خود در این وضعیت بی سروسامان تنها محصول مزیت دار جهانی خراسان جنوبی یک موهبت برای زرشک کاران به حساب می آیند و گرنه باید محصولشان روی دستشان بماند و آفت بزند و بیش از پیش متضرر شوند.

موضوع دیگری که در این زمینه بسیارحائز اهمیت است و باید دولت در این زمینه پا به میدان بگذارد صدور این محصولات به بازار های جهانی است که در این زمینه نیز دچار نقص بوده و دولت هیچ گون اقدامی برای ورود این یگانه محصول خراسان جنوبی به بازار های بین المللی برنداشته، یعنی بازار یابی درستی انجام نداده است.

بهره گیری از شبکه های بازاریابی بین المللی

همچنین برای شناخت و بازاریابی بین المللی محصولاتی خاص چون زرشک لازم است از شبکه های ماهواره ای بهره گرفته شود که این اقدام هم کار دولت است.

به اعتقادمدیر مجتمع گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی برگزاری جشنواره ها، همایش ها و… برای شناساندن این محصول به متولیان امر در رده های مختلف بسیار تاثیرگذار است اما به شرط این که این نقیصه ها رفع شود و نه فقط برگزاری این گونه رویدادها برای ارائه بیلان کاری باشد.

مهندس «پویان» با بیان این که پژوهشگران و محققان دانشگاهی در زمینه تولید علم فراوری محصولات مزیت دار خراسان جنوبی تاکنون کم نگذاشته اند و اکنون علم ۱۶ فراورده از این محصولات خاص استان تولید شده و نیاز است که این محصولات تولیدی وارد گردونه تولید شده تا به بازار عرضه شود.

خراسان جنوبی ،جزیزه ای دور افتاده

وی به فراوری زرشک و بهره وری محصول زرشک در ایستگاه بسته بندی و تولید آب زرشک در استان اشاره می کند وتصریح می کند: چون خراسان جنوبی یک جزیزه دورافتاده به لحاظ بهره مند نبودن از زیرساخت های حمل و نقل و از همه مهم ترین مر اجرای قوانین است همین نقیصه ها و سنگ اندازی ها سبب شده تا سرمایه گذاران به جای این که خراسان جنوبی برای سرمایه گذاران برگزینند دشت ها قزوین وقم را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند.

سرمایه گذاران فراری

به گفته رئیس کانون ملی دانش، صنعت و بازار یابی زرشک و عناب همین سنگ اندازی و اجرای مر قانون سبب شده تا سرمایه گذاران بسیاری به جای این که خراسان جنوبی را عنوان مقصد سرمایه گذاری انتخاب کنند به استان همجوار یعنی خراسان رضوی رفته و بیسکویت عناب این استان در مغازه های خراسان جنوبی به فروش می رسد.

وی با این که از این قبیل سرمایه گذارانی که عطای سرمایه گذاری در خراسان جنوبی را به لقایش بخشیده اند و استان های دیگر را انتخاب کرده اند بسیار است، می افزاید: نبود ثابت در مدیریت استان نیز سبب شده نتایج تحقیقات وثبت تولیدات فراورده های خاص محصولات مزیت دار خراسان جنوبی در طاقچه ها و گوشه کتابخانه ها خاک بخورد و هیچ و بهره ای نصیب استان نشود.به نظر وی وقتی نتایج تحقیقات و پژوهش ها بخواهد در کتابخانه ها خاک بخورد این ها سرمایه گذاری نیست بلکه هزینه صرف است و بس.