به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری گفت: سه هزار و ۵۲۶ هکتار طرح آبیاری نوین سال گذشته با اعتبار ۶۴ میلیارد تومان در استان اجرا شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: تاکنون ۳۸ هزار و ۵۷۹ هکتار از اراضی کشاورزی استان خراسان جنوبی به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده است.

وی افزود: سال گذشته خراسان جنوبی رتبه دوم کشوری را در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری کسب کرد و به لحاظ پروژه‌های در حال اجرا و عملکرد کل سامانه‌های نوین آبیاری رتبه اول را دارد.

جعفری گفت: در حال حاضر ۹ هزار و ۲۴۱ هکتار طرح آبیاری نوین در استان در دست اجراست و دولت به ازای اجرای هر هکتار آبیاری کم‌فشار حداکثر ۱۹ میلیون تومان و هر هکتار آبیاری تحت فشار حداکثر ۵۴ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: مجموع اراضی آبی خراسان جنوبی ۱۴۱ هزار هکتار است که امکان اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در بیش از ۸۰ درصد این اراضی وجود دارد.