به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر حفظ نباتات سازمان از اجرای 6 ایستگاه پیش آگاهی آفات در استان خبر داد و گفت:  برنامه ایستگاه ها توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ و در استان عملیات اجرایی با نظارت مدیریت حفظ نباتات انجام می پذیرد.

وی افزود: در سال جاری ایستگاه اعتبار سنجی مدل پیش آگاهی پروانه چوبخوار پسته در دو شهرستان فردوس و خوسف توسط بخش دولتی اجرا گردید.

وحید ضیائیان احمدی اظهار داشت: در ادامه ایستگاههای الگویی مدیریت تلفیقی کرم خراط، سوسک کرگدنی و سوسک شاخک بلندخرما، کرم گلوگاه انار و زنگ جارویی زرشک در قالب 4 ایستگاه در شهرستانهای استان توسط شبکه مراقبت و پیش آگاهی بخش خصوصی با نظارت بخش دولتی در حال انجام می باشد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: پیش آگاهی بستر اصلی مدیریت تلفیقی آفات بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.

وی ادامه داد: با پیش آگاهی زمان مناسب برای اجرای هر یک از روشهای مناسب مبارزه با عوامل خسارتزای گیاهی تعیین می گردد.

ضیائیان احمدی بیان کرد: افزایش کارایی روشها، کاهش دفعات اعمال روشهای مبارزه و متعاقبا کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و همچنین کاهش دفعات سمپاشی و حرکت در مسیر تامین امنیت و سلامت غذایی جامعه از اهداف مهم پیش آگاهی می باشد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در همین راستا تمام شهرستانهای استان مجهز به دستگاههای دیتالاگر می باشند، گفت: کارشناسان شبکه های مراقبت و پیش آگاهی در سطح استان با استفاده از داده های دما و رطوبت در شرایط باغ و مزرعه و تحلیل وضعیت آفات کلیدی و مهم بر اساس دستورالعملهای پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور برنامه ریزی لازم جهت اجرای مدیریت تلفیقی آفات را انجام می دهند.