به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری، امروز یکشنبه (11 تیر) در دیدار با رئیس جهاددانشگاهی خراسان‌ جنوبی بر تعاملات بین دو مجموعه در راستای اهداف مشترک تاکید کرد و گفت: تحقیقات مشترک این مجموعه با جهاددانشگاهی به منظور رفع چالش‌های تولید در حوزه کشاورزی از برنامه های سازمان جهادکشاورزی است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: آمادگی لازم به منظور انجام تحقیقات و با هدف بهبود شرایط و توسعه محصولات کشاورزی برای همکاری با جهاددانشگاهی وجود دارد.

وی با تاکید بر توجه رسانه‌ای، یادآور شد: در خصوص طرح‌های پژوهشی آماده هر نوع همکاری برای ارائه ایده‌ها به منظور رفع چالش‌های کشارزی استان بوده و در این راستا با مراکز تحقیقات جهاددانشگاهی همراهی لازم را خواهیم داشت.

سیدمحمدحسین سیدکاشی، رئیس جهاددانشگاهی خراسان‌ جنوبی، نیز گفت: جهاد دانشگاهی یک نهاد مردمی و غیردولتی است که به هر حال در مجموع دارای امکانات و منابع کمتری نسبت به سازمان‌های دولتی در کشور است.