به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان با بیان اینکه در حال حاضر طرح هوشند سازی در سطح 115 هکتار از اراضی استان بصورت پایلوت در حال اجرا می باشد گفت: اگر در کشاورزی آب به درستی مصرف شود و هدررفت آن به حداقل برسد، بهره وری آن افزایش یافته و زمینه کشاورزی پایدار فراهم خواهد شد.

اکبر محمدی افزود: این سبک از کشاورزی تنها با هوشمند سازی کشاورزی و استفاده از تکنولوژی های نوین، به خصوص در زمینه سیستم های آبیاری امکان پذیر می باشد

وی کشاورزی هوشمند را راهکار مدیریت منابع محدود آب استان در زمینه کشاورزی عنوان کرد و گفت: فناوری اطلاعات ظرفیت قابل توجهی در ایجاد زیرساخت‌های مربوط به حوزه کشاورزی هوشمند داشته و می‌تواند زمینه را برای این سبک کشاورزی فراهم کند

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان افزود: بکارگیری سیستم‌های هوشمند نیاز جدی کشاورزی استان است و این موضوع با استفاده از ظرفیت گسترده فناوری اطلاعات قابل تامین خواهد بود وکشاورزان باید برای افزایش بهره‌وری در شرایط کنونی آب در استان به سیستم‌های هوشمند روی بیاورند.