به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون بیش از ۳۴۰ هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی نیمه یارانه ای در سطح استان بین پرورش دهندگان استخرهای دومنظوره توزی گردیده، گفت: همچنین میزان ۵/۵ تن خوراک آبزیان گرمابی به پرورش دهندگان شهرستانهای بشرویه، نهبندان، سرایان، زیرکوه، درمیان، خوسف بصورت رایگان توزیع شده است.

 مهدی سورگی برگزاری کارگاه طبخ آبزیان و غذاهای دریایی در سطح استان وشهرستان بشرویه یکی دیگر از برنامه های سازمان برشمرد و افزود: در همین راستا دوره های آموزشی و ترویجی پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی و زالوی طبی در سطح شهرستان های استان برگزار شده است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون میزان 555 تن ماهیان گرمابی از مزارع و آبندان های استان و همچنین  بیش از 39 تن ماهیان سردآبی از مزارع استان برداشت شده است.