به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان با بیان اینکه کشاورزان خراسان جنوبی با ۱۰۹ دستگاه کمباین، غلات خود را برداشت می‌کنند، گفت: ۵۳ دستگاه بومی و ۵۶ دستگاه کمباین مهاجر از استان‌های فارس و خراسان رضوی در برداشت حدود ۴۰ هزار هکتار از سطح زیرکشت غلات استان همکاری دارند.

مهدی عصمتی پور با اشاره به پایان برداشت برخی از غلات در استان، افزود: هم اکنون ۶۱ دستگاه کمباین در حال برداشت گندم از اراضی کشاورزی هستند.

وی اظهار داشت: کمباین‌های مهاجر توسط اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی معاینه فنی  و تحت نظارت مدیریت حفظ نباتات، ضدعفونی می‌شوند تا از شیوع آفت‌ها و ریزش غلات هنگام برداشت جلوگیری شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه کلیه کمباین ها قبل از شروع به کار می بایست کارت معاینه فنی دریافت نمایند، ادامه داد: کمباین های مهاجر در مبادی ورودی به استان ضدعفونی شده و برچسب ضدعفونی بر روی دستگاه نصب می گردد.

مهدی عصمتی پور عنوان کرد: به کشاورزان و بهره برداران این بخش که تمایل به خرید کمباین داشته باشند، معادل ۸۰ درصد قیمت دستگاه خریداری شده، تسهیلات خرید کمباین با بازپرداخت ۷ ساله تعلق میگیرد.