به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: با توسعه کشت این گل خوش بو و سازگار با اقیلم منطقه، پیش بینی می‌شود امسال ۲۵ تن گل در این شهرستان برداشت شود.

سیدحسن رضوی افزود: در شهرستان خوسف ۲۴هکتار از باغ‌های زیرکشت گل محمدی است که ۱۷هکتار بارور و ۷هکتار تازه کشت شده است.

وی با اشاره به سازگاری گل محمدی با شرایط اقلیمی منطقه و کم آب بر بودن آن اظهار داشت: این موضوع باعث شده، کشاورزان در سال‌های اخیر، استقبال خوبی از توسعه کشت این گیاه داشته باشند و جهاد کشاورزی نیز در جهت تشویق مردم برای کشت آن، مشوق‌های در نظر گرفته است که پرداخت یارانه برای تهیه نهال از جمله آنهاست.