به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان از جهش ۱۷۰ هزار تنی تولیدات باغی استان در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: با وجود کاهش ۳۸ درصدی سطح زیرکشت محصولات زراعی در استان خراسان‌جنوبی، مجموع تولیدات زراعی از ۴۲۰ هزار تن در سال ۹۲ به ۵۹۸ هزار تن در زمان حاضر رسیده است.

 محمدرضا اکبری افزود: مجموع تولیدات باغی استان نیز از ۱۰۲ هزار تن در ابتدای دولت اکنون به ۱۴۶ هزار تن رسیده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: سطح زیر کشت محصولات باغی از ۵۹ هزار هکتار به ۶۹ هزار هکتار معادل ۴۴ درصد افزایش یافته است.